HAKU

Hakuaika 3.5.2021 – 15.8.2021. 100 aloituspaikkaa.

TOTEUTUS

60 opintopistettä. Verkkototeutus.

KESTO

13.9.2021 – 31.12.2022.

DIPLOMI

Kiinteistöjohtamisen korkeakouludiplomi.

Kenelle?

Tämä koulutus sopii henkilölle:

 • Jonka tavoitteena on edetä kiinteistöpalvelualan suoritustehtävistä suunnittelu- ja esimiestehtäviin.
 • Jolla on tavoitteena täydentää muuta mara-alan tutkintoa kiinteistöpalvelualan esimiestehtävien suuntaan.
 • Jolla on tarvetta laajentaa osaamista kiinteistöjohtamisesta.
 • Jolla on korkeakoulutukinto muulta kuin kaupallisela alalta.


Opinnot

Opintojen avulla:

 • Ymmärrät asiakkaiden tarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Saat eväitä kehittyä kiinteistöpalvelualan esimiehenä tai esimieheksi.
 • Ymmärrät kiinteistöjohtamisen kokonaisuuden ja osaat käyttää asianmukaisia, digitaalisia työkaluja.
 • Ymmärrät elinkaaren hallinnan ja kestävän kehityksen näkökulmat alalla.
 • Osaat arvioida, suunnitella ja kehittää henkilöstön osaamista.
 • Kehität työyhteisöäsi ja omaa osaamistasi.


Ilmoittaudu koulutukseen 15.8.2021 mennessä!

Järjestäjät

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Metropolia-ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintosisällöt

Diplomi jakautuu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, jotka jakautuvat vielä pienempiin osa-alueisiin. Kokonaisuudet ovat:

 • Palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä – 20 op
 • Elinkaaren hallinta ja kestävä kehitys – 15 op
 • Kiinteistöjohtaminen ja toimialan muutostarpeet – 25 op


Alle olevasta painikkeesta pääset lukemaan tarkemmat opintosisällöt sekä eri osa-alueiden sisällöt ja oppimistavoitteet.

Korkeakouludiplomi

Tämä koulutus on osa korkeakouludiplomikoulutuksia. Korkeakouludiplomi on uudenlainen korkeakoulutasoinen napakka osaamiskokonaisuus, joka palvelee sekä vailla aiempaa korkeakoulutusta olevia että niitä, jotka haluavat täydentää tai uudelleen suunnata osaamistaan. Koulutukseen voi osallistua työn ohessa ja sen suorittamisesta saa todistuksen. Korkeakouludiplomi ei ole tutkinto, mutta se voi toimia väylänä laajempaan korkeakoulututkintoon.